Instal·lació de làmines de protecció solar, estalvi energètic, seguretat i antigrafiti.
Seguretat
Els cristalls són normalment el punt més feble dels edificis , la substitució per vidres de seguretat és excessivament costosa i difícil.
Treballem amb les Làmines de Seguretat Madico que converteixen els vidres normals en cristalls de seguretat d'una forma fàcil i econòmica protegint contra bandalisme , accidents , explosions , etc.
La normativa europea exigeix ​​que els vidres dels Edificis Públics siguin de seguretat , especialment els envidraments que estiguin a menys d'un metre d'altura i en les rodalies de les sortides d'emergència.
Les làmines Madico han estat provades i compleixen diferents reglaments de seguretat depenent de les diferents configuracions. Des de les més senzilles , EN12600 ( prova d'impacte sobre cristalls ) , fins a les més complexes ( resistència a explosions i atacs terroristes ) .
Telefon: 977 84 61 95
Mail: melcior@sol-film.net