Instal·lació de làmines de protecció solar, estalvi energètic, seguretat i antigrafiti.
Edificis
Les làmines de protecció solar són una bona elecció tant per residències, comerços com per grans edificis.

Valorem els motius d'instal·lació i els seus avantatges en funció del tipus d'immoble:

Residències
Comerços
Grans edificis
Motius d'instal·lació:
a) Augment del cost de l’energía
b) Excesiu calor a l’estiu i fred a l’hivern
c) Reflexes i molta llum
d) Destenyiment de catifes, cortines, mobles, etc...
e) Mirades de veïns o transeunts. (EFECTE CRISTALLERIA)
f) Accidents de la llar per ruptura dels vidres.

Aventatges
a) Redueix considerablement el calor solar fins 82%, la qual cosa euival a estalvi d’energia considerable i millor temperatura interior.
b) Absorbeix el 99% aproximadament dels raigs ultraviolats causants del destenyiment dels seus béns.
c) Eliminació de reflexes o molta llum (més confort)
d) Fa més resistents els vidres i evita accidents.
e) Millora l’apariència de la vivenda (decoració)
f) Assegura intimitad durant les hores del dia
g) Confort total a preu econòmic
h) Retirada de cortines enfosquides i entrada i vista exterior.
Motius d'instal·lació:
a) Augment del cost d’energia.
b) Molta calor interior.
c) Incomoditat pel personals.
d) Augment del cost de manteniment d’equips d’aire condicionat.
e) Excesiu reflexe exterior o entrada de llum.
f) Destenyiment de mobles, cortines, etc.
g) Ruptura de vidres i accidents.
h) Vista exterior nula per cortines, persianes, etc.
Aventatges
a) SOLFILM ajudarà a eliminar punts freds i calents igualant les temperatures en tot l’edifici.
b) Rebutjarà calor a l’estiu i evitarà la seva pèrdua a l’hivern.
c) Protegirà els mobles i objectes de l’interior per l’eliminació dels raigs ultraviolats.
d) Eliminarà els reflexes del sol i la llum cegadora.
e) Millora de l’edifici dónant-li millor bellesa i prestigi.
f) No requereix cap manteniment extra i si es vol sustituir pot fer-se fàcilment.
g) Proporciona major confort y millor rendiment de personal.
h) Es veurà l’exterior que és vida.
i) Augmentarà la resistencia dels vidres evitant accidents.
Aconsellem pels grans edificis realitzar la neteja de vidres amb els nostres professionals.
Motius d'instal·lació:
a) Molt de sol per alguns dels seus fabricats o emmagatzemats.
b) Gran consum d’energia hivern-estiu.
c) Massa llum.
d) Excesius reflexes.
e) Destenyiments de mobles, cortines, parets, etc.
f) Risc de ruptures de vidres i accidents.
g) Difícil equilibri de temperatura en l’edifici.
h) Incomoditat de personal i executius.
Aventatges
a) SOLFILM ajudarà a eliminar punts freds i calents igualant les temperatures en tot l’edifici.
b) Rebutjarà calor a l’estiu i evitarà la seva pèrdua a l’hivern.
c) Protegirà els mobles i objectes de l’interior per l’eliminación dels raigs ultraviolats.
d) Eliminarà els reflexes del sol i la llum cegadora.
e) Millora de l’edifici dónant-li millor bellesa i prestigi.
f) No requereix cap manteniment extra i si es vol sustituir pot fer-se fàcilment.
g) Proporciona major confort y millor rendiment de personal.
h) Es veurà l’exterior que és vida.
i) Augmentarà la resistencia dels vidres evitant accidents.
j) Igualant la temperatura en tot l’edifici (evitant llocs freds o calents)
Telefon: 977 84 61 95
Mail: melcior@sol-film.net