Instal·lació de làmines de protecció solar, estalvi energètic, seguretat i antigrafiti.
Anti-Grafiti
Les làmines Antigraffiti o de protecció contra el ratllat de vidres són unes làmines de seguretat especialment formulades per protegir els vidres d'actes bandàlics , com ara graffitis , ratllat de vidres, etc.

Les Làmines Antigraffiti són un film totalment transparent ( incolor ) de 100 o 150 micres amb un adhesiu especial que és fàcilment removible . A més, aquest adhesiu dissimula les imperfeccions que pugui tenir el vidre arribant a fer-les desaparèixer .
La lamina ajuda a protegir els danys sobre el vidre. La seva transparència la fa pràcticament indetectable als agressors .
Protegeix d'àcids i d'esgarrapades d'una manera molt econòmica i evita la substitució del costosíssim vidre.
Les làmines instal·lades per l'exterior van segellades amb silicona per evitar que les vores es s'enlairin o siguin arrencades.
Telefon: 977 84 61 95
Mail: melcior@sol-film.net